...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރަށްމަސް
ނ.
އާންމުގޮތެއްގައި ފަރުފަރުގެ ތޮށިގަނޑާއި ވަރަށް ކައިރީގައި، ބައިބަޔަށް އުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ ތުން، ހިބަރުގެ ތުންގަނޑާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
އަދި ނަގޫފަތުގެ ދެފަރާތުގައި ދެކަށި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ