...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރާ
ނ.
(1) ފަންސަވީސް ނާޅި.
(2) (ގ.) ފަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރި . ހަކިބަ . ހަކުރުބޮލި . ހައްވާމަހަ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަފަރާތް . ހަތަރު . ހަތަރުބިތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުމާބިތް . ހަތަރުފަރާތް . ހަތަރެސްދުވާރަ . ހަތްހެއްތި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަސަންދަރި . ހާއެޅުން . ހާސްވަޅު . ހިނބޫ . ހިނދޮޅި . ހިނގާކޮށި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކަރި . ހިކިބުންދު . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިއްލައިލުން . ހިމަބޯދު . ހިތިބޯ . ހިލަކިހުނު . ހިލަވާލި . ހިލަފުށް . ހިޔަނި . ހިޔަނިދައު . ހިޔާ . ހީރަސްޖެހުން . ހީލި . ހީސް . ހީސްލުން . ހުނިޖެހުން . ހުންކޮށި . ހުންގާނު ދޫނި . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުރަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ