...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރާތް
ނ.
(1) ކިބަ.
މިސާލު :
މުޙޙަންމަދުގެ ފަރާތުން މުނިސިޕަލްޓީގެ ފަރާތުން.
(2) ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅު ނުވަތަ އާއިލާ.
މިސާލު:
މަންމަ ފަރާތުގެ ބޮޑު ބޭބެ.
(3) ފުން މިސާލު:
ގަނޑުގެ އެއްފަރާތް، ގަނޑުގެ މިފަރާތް.
(4) ބިތް.
މިސާލު:
އަތޮޅުގެ އުތުރު ފަރާތުން ދަތުރުކުރާށެވެ.
(އުތުރުބިތުން (ދަތުރުކުރާށެވެ.) (5) ފަޅި، މިސާލު:
ޖަލްސާއަށް ދިޔަމީހުން އިށީނދެ ތިބީ، ހޯލުގެ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
(6) މީހުންނާއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ފަދަ އެކުވި ނަންތަކާ ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކޮ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކިބަ . ހަކުރުބޮލި . ހަތަރު . ހަތަރުބިތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުމާބިތް . ހަތަރުފަރާތް . ހަތަރެސްދުވާރަ . ހާއެޅުން . ހިނދޮޅި . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކިބުންދު . ހިއްލައިލުން . ހިލަފުށް . ހިޔަނި . ހުޅަނގު . ހުޅަނގުމަތި . ހުދުބިތް . ހުދެންމަސްދަރި . ހުޓެވަރަމެންދާ . ހޫރައިލުން . ހޫރުން . ހެއިބެލުން . ހެއްލުން . ހެލިލުން . ހޭބެލުން . ހޮޅިކުރަފަތް . ހޯރައެޅުން . ނައިބުފަތް . ނަގޫހުދުމަޑި . ނުއަތުރޯޅި . ނުއަތް . ނޫމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ރަށްމަތި . ރަތްކަށި . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރިޔާލުން . ބަނޑުފުށް . ބަފާމަތިފުށް . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބިއްދަރަ . ބިތް . ބިތްދޮށް . ބުންޅަބުޑި . ބުންލަބުޑި . ބުރިކަށިފުށް . ބުރިމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ