...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރާޓާ
ނ.
ފުށްމޮޑެ ވަކިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް، ތުނިދުއްޔެއްހެންހަދައި މެދުން ލޯވަޅެއް ހަދައި ވަށައިގެން އޮޅަމުންގޮސް ދިގުފަށަކަށް ވީމައި ބުރިކޮށްލައި، ދެކޮޅު ދެފަރާތަށް އޮޅައި ދެބައި އައިސް ޖެހުނީމާ އެއްފަޅިމައްޗަށް އަނެއްފަޅިލައި، ތެއުޖަހައިގެން ފިހެފައި ހުންނަކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްއައްޕަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ