...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިހި
ނ.
ޅެން ހަނދާން ފެށުމުގެ ކުރީން ހަދައިއުޅުނު ވަޒަންބަހުރުވައިގެ ބާވަތެއް.
މީގައި ޢާންމުކޮށް ސަމާސާއާއި މަލާމާތުގެ ގޮތްހުރެއެވެ.
އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި ޅެމަށްވެސް މިހެން ކިޔައި އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްޗެހިކިޔުން . މިނާބޭސް . ފަރެހެ . ފަރެހެދަމުއި . ފަޅިދަމުއި . ފަޅިދިރި . ދަމުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ