...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިހިދަމުއި
ނ.
ދަމުއީގެ ބާވަތެއް.
މި ދަމުގައި ހުންނާނީ ދަވިއްގަދު ފުކެއް ފަޅިކޮށްލީމާ އޮންނަގޮަތަށް އެއްއަށްވުރެ ފުޅާކޮށެވެ.
ހީވަނީ އެއްޗެއްގެ ދެފަޅިކޮށް އެއްފަޅިހެނެވެ.
މިދަމުއި އަށް ފަޅި ދަމުއި ވެސް ކިއައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރެހެދަމުއި . ފަޅިދިރި . ދަމުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ