...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިބެލުން
މ.
(1) ތިމާގެ ރީތިކަން ތިމާބެލުން.
(2) ތިމާ ހެދިއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތިމާ ކުރިކަމެއްގެ ނުވަތަ ތިމާގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ރީތިކަން ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ