...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިކުރުން
މ.
(1) ކުކުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ހާ އެދުންވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތް ގެނައުން.
(2) ބައެއްކަހަލަ ކަންތަކަށް ތައްޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޅައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ