...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިއެޅުން
މ.
(1) ކުކުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ހާ ގެންނަ އެދުންވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތެއް ގެނައުން.
(2) ކުޅިހުއްޓާރޭ ހެވިކަމަށް ކުޅަދާނަކަން ދެއްކުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރުން.
(3) ޅަކުއްޖަކު މީހެއްގެގާތަށް ދާންވެގެން ޙަރަކާތް ކުރުން.
(4) ދަނޑިވަޅު ބެލުމަށް ހުޝިޔާރުވެ އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ