...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިވަޅު
ނ.
ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ދީއުޅޭ ކެއުން.
މިއެކުން ދެނީ ދޯންޏެއް މާގިނައިން މަސްބާނައިގެން އައުން ކުއްޖަކު ގުރުއާން ޚަތިމް ކުރުން އޮޑިބަންނައިރު ވަކި ހިސާބަކަށް މަސައްކަތް ދިއުން ފަދަ ކަންކަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ބުރަފަތި . މަހުޖެހުނުފަރިވަޅު . ފަރިއޮޅު . ގިލަބެއްދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ