...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިވުން
މ.
(1) ނަލަވުން.
(2) ރީތިވުން.
(3) ޗާލުވުން.
(4) މާމެލާމެލި ފޮޅެންވެގެން ފިޔަތައް ރޫޅިލުން.
(5) މާކެޔޮޅުކަމުގެ ބަހުރުވައިން އެންކޯމަސް ކުނިވުން.
(6) ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ