...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރީއްކޮޅު
ނ.
ކެއުމަށްތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށް އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާމެދުމީހުން . މެދުރީމީހުން . ފަރީކޮޅު . ފަރީއްކޮޅުބެހެއްޓުން . ފާތިޙާފަރީއްކޮޅު . ޚޯންފޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ