...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުހަކި
ނ.
ފަޅުފަޅާއި، ފަރުފަރާއި ކަނޑުގައި ހުންނަ ގާގަލުގައި ފަޅައިފައި ހުންނަ ރިނދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަލަވަސް . ގޮލަވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ