...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުހަކިވަސް
ނ.
(1) މޫދުގައި ހުންނަ ގައު ފަދަ އެއްޗެހި އެއްގަމަށް އެރުވީމާ އެއެއްޗެހިން ދުވާވަސް.
(2) ދިޔަވަރު ހިކުނީމާ ފަރުމަތިން ދުވާވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަލަވަސް . ގޮލަވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ