...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުނީޗަރު
ނ.
ގޭގޭއާއި އެނޫންވެސް ތަންތާނގައި ބޭނުންކުރާ ގޮނޑި، މޭޒު، އެނދު.
ފަދަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ