...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުބަދަ
ނ.
ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހިލައިން އުފެދިފައި ހަމަބިމަށްވުރެން އުސްކޮށް ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިލަ . ހޫނުވައި . ހޮހަޅަ . ބަތާވިގާ . ބޮޑުއާވިގަސް . ބޯމައްޗަށް ފަރުބަދައެއް ވެއްޓުން . ކުންނު . ކޯހުގާފު . އަރަފާތު . ވާދީ . މުނިޔާ . މޭގަ . ފެންފޭބުން . ދަގަތަ . ދަގަތްފާނުފަރުބަދަ . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ޞަފާމަރުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ