...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުމަސް
ނ.
ކަޅުބިލަމަސް، ކަންނެލި، ލައްޓި، ރާގޮނޑި، މިހަތަރު ބާވަތް ފިޔަވައި ކަނޑުފަޅުގައި ދިރިއުޅޭ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަތި . ރޯމަސް . ބޮޑެފާނު . ކެއުޅުކަންކުރުން . ވިހައޮށް . ވިލާތުބުޅި . ފަރޮމަހަ . ފަރޮތުޅާވަހަ . ތިލާކެޔޮޅުކަން . ޞަފަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ