...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުމާ
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަމޫނާ.
(2) އެއްޗެއްގެ މާދިރީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާކެވުން . ހާޑު . ހާޑުމަޅި . ހާޑުލުން . ނިކައަޅޯ . ރިތްދަނޑި . ރިޔާބަނުން . ރިޔާއެޅުން . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބިރިކި . ބުއްލަބުޑި . ކަތިރިޔާ . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . ކެހުން . ކެވުން . އަރާ . އަރާމަތި . އަރާމަތީންވައުއުކުން . އަރާމަތީކުރެވި . އިންޖިނޭރު . އިންޖިނޭރުކަން . އިސްކުނޯރު . މަރަކުވާ . މަތިންލުން . ފަނދިރި . ފަނދިރީމީހުން . ފަރުމާނުކުރެވި . ފަރުމާނުއެޅުން . ފަރުމާނުތަންނި . ފަރުމާނެޔާ . ފަރޮމާ . ފީސްހަންޖާ . ދިހި . ދިހިބަނުން . ތަންނި . ތޫރިކޮޅު . ގަސްއަޅޯ . ގެމަހެދުން . ގޯސީބުން . ގޯސީތަރުނޭލު . ޑިޒައިން . ޑިޒައިންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ