...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުމާނު
ނ.
ރިޔާއަޅަން (ރިޔަލުގެ (ދިހިއައްސަން) ހަދައިފައި އޮންނަ ދިގު ދަނޑި.
މިހަދާފައި އޮންނަނީ ލަކުޑިން ނުވަތަ އަޅޮލުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާކެވުން . ހާޑު . ހާޑުލުން . ނިކައަޅޯ . ރިޔާބަނުން . ރިޔާއެޅުން . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބިރިކި . ބުއްލަބުޑި . ކަތިރިޔާ . ކުނބުކޮޅު . ކެހުން . ކެވުން . އަރާ . އަރާމަތި . އަރާމަތީންވައުއުކުން . އަރާމަތީކުރެވި . އިސްކުނޯރު . މަރަކުވާ . މަތިންލުން . ފަނދިރި . ފަރުމާނުކުރެވި . ފަރުމާނުއެޅުން . ފަރުމާނުތަންނި . ފަރުމާނެޔާ . ފީސްހަންޖާ . ދިހި . ދިހިބަނުން . ތަންނި . ތޫރިކޮޅު . ގެމަހެދުން . ގޯސީތަރުނޭލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ