...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުމާނުތަންނި
ނ.
ހަތަރެސްކަން ރިޔަލުގެ ފަރުމާނުގެ ދަށުގައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އޮންނަވާ.
މި ވާ އޮންނާނީ ތަންތަންކޮޅުން ފަރުމާނަށް އައްސާފައެވެ.
މިއީ ފަރުMާނުގައި ހިފައިގެން ހިނގުމަށްޓަކައި ފައިއަޅަން އޮންނަ ވަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ