...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުދާ
ނ.
ނިވާކުރުމަށް ދަމާ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭނދާ . ބަގީޗާގަސް . ބޯތަށި ބަގީޗާ . ކަންފަތްބަގީޗާ . އިލޮށިކުނައު . އިސްކިރީން . ފަރުދާނެގުން . ފަރުދާކަހައިލުން . ފަރުދާކުރުން . ފަރުދާކެހުން . ފަރޮދާ . ފުހަޑުއްދީއްތަ . ފުޅައް ބަގީޗާ . ފެޅަށްގެހެ . ފެޅައްގެހެ . ފެޅައްގެސް . ތިރިކުރުން . ލަންސިމޫ ފަރުދާ . ޒިޔާރަތްފުޅުނަރު . ޓިނބުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ