...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުދާބަގީޗާ
ނ.
ފަތުގެ ކައިރިފަށުގައި ތުނޑު ހުންނަ ބޯކޮށްހެދޭ މެދުމިނުގެ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ތޮއްޓާއި ފަތަކީ ކަނޑިފާރު ބޭހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެޅަށްގެހެ . ފެޅައްގެހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ