...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުތޮޅި
ނ.
ކަނޑުއޮޅިތަކުގެ އަނގަމަތީ ގައްޔާއި އެތެރެވަރީގެ ދެފެން ދޭތެރެއާއި ފެންމަތީގައި އުޅޭ ތޮޅިއެއް.
މިތޮޅި މާތޮޅިޔަށްވުރެ ބޮޑު ވާނެއެވެ.
އަނގައިގައި ވަރަށް ތޫނު ދަތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ތުންކުރުވެފައި ފަލަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާތޮޅި . ދަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ