...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުގާލު
ނ.
ވަށްކޮށް ރޮނގު އެޅުމަށާއި ދެދޭތެރޭގެ ދުރުމިން ބެލުމަށް، ދެފައިކަށި ދުރުކޮށް ކައިރިކުރެވޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އާލާތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިތިޔާރުކުރުން . ކަށިގަންޖު . ފަރުގާލުބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ