...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުގާލުތޮޅި
ނ.
އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކް ކަނޑުތަކުގެ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ ގޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ތުން ފަތާކޮށް ހުންނަ ހޮޅިއަކާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
ޢާންމުކޮށް މި ތޮޅި ހުންނަނީ މުށިކުލައިގައެވެ.
ނުވަތަ ފެހިކުލައިގައެވެ.
ފަނޑު ރޮނގުތަކެއް ދެފަރާތުގައި ހުރެއެވެ.
ހަށިގަނޑުގައި ހުދު ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ