...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުޟު
ނ.
(1) ދީނީގޮތުން ވާޖިބު ވާކަމެއް.
(2) ދީނީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭން ރުކުނެއް.
(3) ނއ.
ދީނި ގޮތުން ވާޖިބުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ނަމާދުއެޅުން . ރަވާތީބުސުންނަތް . ރޯދަމަސް . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . އިސާނަމާދު . ފަތިސް ނަމާދު . ފަސްނަމާދު . ފަސްވަގުތު . ފިތުރުޒަކާތް . ދީނީޝިޢާރު . ގަމަތްދިނުން . ގިރާކެނޑުން . ގިރާއެރުން . ޙައްޖަށްދިއުން . ޙައްޖުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ