...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުޟުވެރިން
ނ.
ވާރުތަ މުދާ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މިންވަރެއް އޮންނަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ