...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅަ
ނ.
(ޏ..) (1) ޅަ ރުއް.
(2) (ބދ) ނުފޯދޭހާގަސް، (އަޑިޔަށް ފައިބާބައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ (ގަސްގަހާގެހި) މިސާލު:
އަލަ، ކައްޓަލަ ދަނޑިއަލުވި.
(3) ފަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަތި . ހިރިކުއްޅަ . ހިލުއްދަލާ . ހިޔަމަ . ހުންކާބޮލި . ހުއިފިލަނޑާ . ހޫފަތި . ހޭނަ . ނަރު . ނަގޫ . ނިރުދު . ނިވާމަގު . ނިމަ . ނިލަ . ނުގުޅި . ރަންނާބޯލި . ރަންބުސްތާނު . ރަކިސްބޮނޑު . ރަވަ . ރާކަނި . ރާދަފުސް . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ބަދަބަދަވެޔޮ . ބަޑި . ބަޑިގޮވުން . ބަޑިޖެހުން . ބާގަނޑު . ބިންބިމަރުވާ . ބިންފެޅި . ބިސްތުއްވުން . ބުރިކުރުން . ޅިސްކުރަދި . ކަށިހުއިފޮލަނދަ . ކަށިބޮލި . ކަށިބޯ . ކަށިއޫރު . ކަށިގޮނު . ކަށިގޯނބިލި . ކަނދުބުޑު . ކަނދޮޅުފުޅި . ކަރެވިޔާއްދަ . ކުރުކުރު . ކުރުއްޕި . ކުރެވި . ކުއްޅަފިލާ . ކުފިދަތް . ކުޑަލަގަނާ . ކޭލަތުނބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ