...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅަށް
ކއ.
(1) ހުހަށް.
(2) މީހަކުނެތި.
(3) ފަޅުތެރެއަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމަ . ވަތްހޭލާފަށް . ވާރުއޮޑީދަތުރު . ވިލު . ވެހިމަސް . މަސްއެރުން . މުށިމަސް . ފުނޑުޖެހުން . ލެފުން . ގިރިފަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ