...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅައި
ނ.
(ބދ) (1) މޫދު.
(2) ރަށްރަށުގެ ތޮއްޓާއި ރަށާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ތިލަ ހިސާބު.
(3) ފަޅާއި ގިރިއާއި ގުޅިގެން އޮންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަތި . ހިރިކުއްޅަ . ހިޔަމަ . ހުންކާބޮލި . ހުއިފިލަނޑާ . ހޫފަތި . ހޭނަ . ނަރު . ނަގޫ . ނިރުދު . ނިވާމަގު . ނިލަ . ނުގުޅި . ރަންނާބޯލި . ރަންބުސްތާނު . ރަކިސްބޮނޑު . ރަވަ . ރާކަނި . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ބަޑި . ބަޑިގޮވުން . ބަޑިޖެހުން . ބާގަނޑު . ބިންފެޅި . ބިސްތުއްވުން . ބުރިކުރުން . ޅިސްކުރަދި . ކަށިހުއިފޮލަނދަ . ކަށިބޮލި . ކަށިބޯ . ކަށިއޫރު . ކަށިގޮނު . ކަށިގޯނބިލި . ކަނދުބުޑު . ކަނދޮޅުފުޅި . ކަރެވިޔާއްދަ . ކުރުކުރު . ކުރުއްޕި . ކުރެވި . ކުއްޅަފިލާ . ކުފިދަތް . ކުޑަލަގަނާ . ކޭލަތުނބުޅި . ކޯދުލާއެރުން . އަނބުކުރިގަތުން . އަނގަ . އަލަނާސި . އިރައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ