...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅާ
ނ.
(ގ.) (1) "ފަޅު" މިބަހުގެ އެއްވަނަ މާނަ ބަލާ! (2) "ފެޅުން" މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަ . ހަންޑިކަންފަތް . ހަކި . ހަތި . ހަތްބިންފާޅަ . ހިނބޫ . ހިންދުދިދަމަސް . ހުއްބޮއި . ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ނަރުނަގޫމަޑި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނިރު . ރުނޑި . ރުއްބުޑުފިލާ . ބަނޑުފަތް . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަދި . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބިންމާ . ބިލެތްވައްގަނޑު . ބުރަނދު . ބުމަ . ބުސްގަމީސް . ބުޑުދޮށް . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑު ކޮތަރު . ބޯވަދިލަމަސް . ބޯދޮށް . ކަށިފޮހޮނޑަ . ކަނޑުގެރި . ކަރައިމަގޫ . ކިރިފޮހޮނޑަ . ކިރުބުއިދަތް . ކީސް . ކުރި . ކުރުތާ . ކުއްޅަވައް . ކުޑަތުނބުޅި . ކޮއްޔަ . އަބު . އަބުދާލި . އަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެއެވެ . އިހި . އިރިވަން . އިރިފަން . އިސްތަށިގަނޑު . އުރަފަށް . އެހި . އޮރިފޫއެނބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ