...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅާކޮޓަރި
ނ.
(1) މީހުން ހޭނައްތައިގެން ތަންތަން ކެފުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ތަނެއް.
(2) އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ