...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅި
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ އެއްބައި މިސާލު:
ފަޅޯފަޅި.
(2) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އެއްފަރާތް.
މިސާލު:
މަސްފަޅި.
މަގުގެ ވާތްފަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދުލަނގަ . ހަތަރުފަތީމުންޑު . ހިއްކިކެޔޮ . ހުންގާނުދަން . ހުރާމަސް . ހޮޅި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ހޮޅިފީރު . ހޮޅުއަށި . ނަންރީތިމާ . ނައިބޮލި . ރިނދަ . ރިނދަލި . ރުބު . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަނޑުބޭސް . ބަންބުޑި . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ. . ބުރެކިފާނަ . ބުޅިގޮށް . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮންފަޅި . ބޯކު . ކަށިބުރޮޅި . ކަނޑުހާ . ކަމަޅަ . ކަފާސްތޮޅި . ކަތިރިނދަލި . ކަލަރު . ކިބަ . ކިބަކުރުން . ކިބާފޯއް . ކުބާ . ކެބެޔާ . ކޯބިޔަ . އަނހިކުރުން . އަރިނެގުން . އަރިޖެހުން . އަސަންނަވަރަންނަ . އަސްކޮޅު . އަސްކޮޅުލުން . އިރާދަންފަޅި . އިރިފަން . އީރާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ