...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅިބަދަން
ނ.
(1) ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންލާ ދިވެހި ލިބާސް ކަނޑާ އިރު، ދެފަޅިޔަށް ނަގާ ބަދަން.
(2) ފަޅިކޮށް ހުންނަ ބަދަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ