...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅިފަޅިކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ދެފަޅިއަށްވުރެ ގިނަފަޅިއަށް ބައިކުރުން.
(2) ލަކުޑިގަނޑެއް ބައިބަޔަށް ކީހާލުން.
(3) ފޮތިފޮތި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ