...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅިދުނި
ނ.
(1) ކުޑައިގައި ހޮޅިކޮށް ހުންނަ ދުނި.
(2) އައިނުގެ ލޮލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ހުންނަ ދުނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ