...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅު
ނ.
(1) ރަށްރަށުގެ ތޮށްޓާއި ރަށާދެމެދުގައި އޮންނަ ތިލަ ހިސާބު.
ފަރާއި ގިރިޔާ ގުޅިގެން ވެސް ފަޅުއޮވެއެވެ.
(2) (ނއ) މީހުން ދިރި ނޫޅޭ.
(3) ތަނެއްގައި ހުންނަންވީ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ތެރޭ ހިމެނެންވީ މީހަކު ނެތިގެން ވާ އުނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހަމަފޮޅު . ހަޖަރު . ހިނބޫ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިބަހިކާ . ހިކަދެއު . ހިކާ . ހިލުން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރާ . ހުޅުފަން . ހުޅުލާމިޔަރު . ހުއިވަނި . ހުއިފަތުމަސް . ހުސްކަން . ހުޑުލި . ހޫޕުމޭރެ . ހޭކަޅުކުރުން . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަށާމައު . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާރިގުފާނަ . ނިލަމެހި . ނެރު . ނެގުން . ރަށަށްއެރުން . ރަށްކެއުން . ރަށްވެރިކަން . ރަށްވެރި . ރަށްވެރިން . ރަށްވެރިކަން . ރަތްގާ . ރަސްފަރި . ރާހިވުން . ރާވެރިމަސް . ރީނދޫވެން . ރީނދޫތޮޅި . ރެދަން . ރޮނޑު . ބަކަމޫނު . ބަދި . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބަސް ފުރޮޅުން . ބާނިވެއްދުން . ބާޑީ . ބީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ