...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުރަށް
ނ.
މީހުން ވަޒަން ވެރިވެގެން ނުއުޅޭ ރަށްރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްކެއުން . ރަށްވެރިކަން . ރަށްވެރި . ރަށްވެރިން . ރަށްވެރިކަން . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ކެއުން . މާކޮށާރަށްކެނޑުން . ފަޅަރަށް . ފަޅެރަޓެ . ފަޅޮރަށޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ