...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުރޮނޑު
ނ.
ތިލަ ފަޅުފަޅު ގައްޔާއި، ރަށްރަށުގެ ފަރުފަރުގެ ބޭރުން ހިފޭ މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަންފަތް ގަނޑު ރީނދޫ ނަގޫފަތުގެ ކައިރި ހުދު، މަހުގެ ލޮލުގެ ކުރީގައި ކުޑަކޮށް އަޑިވެލައިފައިވާ ތަންކޮޅެއް ހުންނަ މުށި ކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ