...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުކަން
ނއނ.
(1) ހުސްކަން.
(2) ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ އެއްޗެހި ފުރިހަމައަށް ނެތުމުން ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން ތިބެން ޖެހޭ މީހުން ނެތުމުން ލިބޭ ހުސްކަން.
(3) ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުރުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނެތުމުން އެތަނަކަށް އަންނަ ހުސްކަން.
(4) މީހުން ނޫޅުމުން ގެއަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް އަންނަހުސްކަން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުސްކަން . މަދިރިއަށްދުންޖެހުން . ގޮހޮޅުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ