...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުކެނބުން
މ.
ފަޅުއޮޑި ފަހަރުގައި ހުންނަ މުދާ ބޭލުމުގެ ކުރީގައި އޮޑިފަހަރަށް އަރައިގެން ނުވަތަ ބާލައިގެން ނުއަގުގައި އަތުލައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަމައިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ