...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުވަދުދެމުން
މ.
ފުންފަޅުފަޅު އޮންނަ ރަށްރަށުގައި ހަލުވިމަސް ފަނިހަނދި ފާޑުގެ މަސް ބޭނުމަށް ވަދު ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ