...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުމަތި
ނ.
ރަށްރަށުގެ ތޮށްޓާއި ރަށާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ތިލަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިބޮލި . މުރަމަހި . ފަރުހިލުން . ފަޅަމަތު . ތެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ