...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުމުރަކަ
ނ.
ފަޅުމަތީގައި ހެދޭ މުރަކައެއް.
މިއީ ވަރަށް ކުރަކި ކުރިތައް ގިނަ، ބޮނޑި ބޮނޑިއަށް ހެދޭ ކުދިގަސް ތަކެއްހެން ހުންނަ ގާތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ