...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅުތެރެ
ނ.
ފަޅުގެ އެތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިފަތުމަސް . ހޫޕުމޭރެ . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނެރު . ބާނިވެއްދުން . ބާޑީ . ފަޅަށް . ފަޅުކޮނުން . ފަޅުވެއްދުން . ދާއެޅުން . ލާނދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ