...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޮ
ނ.
(ޏ) ފަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮއިފަޅޯ . ނަރު . ނިޔަނދުރު . ނިޔަނދުރުފަޅޯ . ރަންގުފަޅޯ . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ބަބުރުފަޅޯ . ބޮޑުފަޅޯ . ކޯޅިފަޅޯ . ވާވޮށިވެލާ . ވެޔޮފަޅޯ . މަޖާ . މުރުއްބާ . ފަޅޯމުތް . ފަޅޯދަތްޕިލާ . ދިގުފަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ