...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯ
ނ.
(1) މޭވާގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ދިގުފަޅޯ، ނިޔަދުރުފަޅޯ، ރަންފަޅޯ، ދަނބުފަލޯ، ވެޔޮފަޅޯ.
(2) (ބދ) ފޯދިކާގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހޮއިފަޅޯ . ނަރަފަޅޯ . ނަރުފަޅޯ . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ކޮކާމަދިރި . ކޯނިފަޅޯ . ކޯޅިފަޅޯ . އާމަނަކަ . އިހާފަޅޯ . އިނގިރޭސިފަޅޯ . އޮނު . ވަލެފަޅޯ . ވާވޮށިވެލާ . ވިހިލިފަޅޯ . ވެހަފަޅޯ . ވެޔޮފަޅޯ . މައުފަޅޯ . މަތިކެނޑުން . މާފަޅޯ . ފަޅި . ފަޅޯ . ފަޅޯބަޑި . ފަޅޯއޮނުގުޑުގުޑާ . ފަޅޯމަސް . ފަޅޯފެން . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފަޅޯގަހުމަދިރި . ފަޅޯގޮނޑި . ފައިދިގުމަދިރި . ފޮތި . ތިނޯހިމަދިރި . ގެރި . ގެރިވުން . ގޮނޑި . ސުވޭހުފަޅޯ . ޗަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ