...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯބަޑި
ނ.
ކުދިންކުޅެން އޮނުން ހަދާއެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި އޮންނަނީ، ގާތްގަނޑަކަށް ފޫޓެއްވަރުގެ އޮނުބަދައެއްގެ ލޯވަޅުން ހިނގާވަރުގެ މުށްލީ ދަނޑިކޮޅެއްލައިފައެވެ.
މިބަޑީގެ އުންޑައަކީ އޮނުކޮޅުގެ ދެކޮޅަށް ލައްވާ ގިތި، ދެ ފަޅޯކޮޅެވެ.
މިބަޑި މަގޫ ދަނޑިންވެސް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ