...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯފަޅަ
ނ.
(ބދ) ފޯދި ކާ ގަހާއި ނުފޯދި ކާ ގަސް.
(ކާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި އަޅާގަހާއި ކާން ބޭނުންކުރާ (ގަސް.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ