...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯދަތްޕިލާ
ނ.
ފަޅޮލުން ހަދާ ދަތްޕިލާ.
މިއީ ތަމްސީލު ފަދަ ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ